12. 04. 2018.

Економски факултет БЛ: Студентска пракса и обука

Autor

From the academic,,sr,In the Curriculum Curriculum and Curriculum of the study program of the study program Economics and Business Management, Professional Practice,,sr,Students will attend Professional Practice in an enterprise or other institution on the basis of a bilateral agreement between the Faculty of Economics through,,sr,Office for practical teaching,,sr,and companies or institutions of organizers of professional practice,,sr,Professional practice will last,,sr,working days per semester,,sr,week out of a total,,sr,week,,bg,Two weeks are dedicated to written colloquiums,,sr,ie,,sr,in total,,sr 2017/2018. године у склопу Наставног плана и програма I циклуса студија студијског програма Економија и пословно управљање предвиђена је Стручна пракса. Студенти ће похађати Стручну праксу у предузећу или другој институцији на основу билатералног уговора Економског факултета преко Канцеларије за практичну наставу и предузећа или институције организатора стручне праксе.

Стручна пракса трајаће 13 радних дана по семестру (13 седмица од укупно 15 седмица; двије седмице су посвећене писменим колоквијима, тј. укупно 26 working days during the academic year,,sr,In the professional practice, the student will have a professor of professional practice from an institution where the professional practice will be carried out,,sr,about which the professional practitioner will keep a diary,,sr,Professional practice will bear,,sr,ECTS credits per semester,,sr,In order to follow student practice,,sr,each student has a teacher-mentor who will review the diary of practice and make a decision on whether the practice has been successfully completed or not,,sr,More on,,sr,link,,sr,Faculty of Economics BL,,mk,Student practice and training,,mk).

На стручној пракси студент ће имати водитеља стручне праксе из институције у којој ће се обављати стручна пракса, о чему ће водитељ стручне праксе водити дневник. Стручна пракса ће носити 2 ЕCTS бода по семестру. У циљу праћења студентске праксе, сваки студент има ментора из реда наставника који ће прегледати дневник праксе и донијети одлуку о томе да ли је пракса успјешно обављена или не.

Више на линку.

 

Objavljeno u News, Uncategorized