Basic

image-0001U okviru programa održivosti Civilnog društva u BiH – CSSP, koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAiD), OKC je prepoznat i izabran za lidera u sektoru obrazovanja.

The main project goal, u sektoru obrazovanja je pozicionirati neformalnu asocijaciju “Akademac” kao relevatnog aktera u kreiranju specificnih mjera, koje će dati aktivan doprinos u rješavanju problema nepovezanosti tržista rada i visokog obrazovanja.

Projekat se sprovodi u vremenskom periodu od oktobra 2014. do oktobra 2018. godine.

Asocijacija “Akademac” (Asocijacija za unapređenje visokog obrazovanja), za početak, ima cilj da okupi 60 uticajnih pojedinaca iz sfere visokog obrazovanja, biznisa i političkog i društvrnog života kao i ljude, koji se bave pitanjima visokog obrazovanja, ekonomskih promjena i društvenog napretka.

Projektni tim je kroz istraživanje koje je spoveo samostalno i razgovorom sa članovima asocijacije, došao do ključnih problema u vezi sa visokim obrazovanjem i povezivanja sa tržištom rada. Iz postojećih problema, izdvojena su tri ključna problema sa kojima ce se asocijacija baviti i za koje će uspostaviti mehanizme za rješavanje istih:

Nedostatak praktične nastave: Ovaj se problem ogleda u smislu da većina studijskih programa, na gotovo svim univerzitetima u BiH, ne omogućuje i ne pruža podršku nastavnim procesima usmjerenih ka upoznavanju i usvajanju praktičnih znanja u skladu sa teoretskim okvirom. Kao krajnja negativna posljedica ovog problema jeste da, studenti koju završavaju visoko obrazovanje, imaju veoma malo ili nikakvo usvojeno praktično znanje povezano sa teoretskim okvirom, a što je danas velika prepreka u procesima traženja posla, kako poslodavci, u većini slučajeva traže potencijalne uposlenike sa kvalitetnim teoretskim i praktičnim znanjem ili radnim iskustvom.

Neadekvatni nastavni planovi i programi: Nastavni planovi i programi se rijetko revidiraju i unapređuju, prvenstveno uzimajući u obzir trendova kod poslodavaca. Teoretski okvir koji studenti usvajaju na univerzitetima nisi podržavajući u smislu razvoja kompetencija koje poslodavci očekuju. Nastavni planovi i programi se veoma sporo ili nikako usklađuju sa trenutnim naučnim dostignućima u pojedinim oblastima, kako društvenim, tako i tehničkim.

Neusklađenost upisne politike sa trendovima na tržištu rada (biroa za zapošljavanja): Tokom dužeg perioda vremana, ovaj problem je konstantno evidentan, te se na njega redovno ukazuje, ali bez nekih određenih pozitvnih pomaka u tom dijelu. Naime, već duži niz godina većina upisnih politika jednostavno ne prati trendove na tržištu rada.