26. 06. 2015.

Analiza aocijacije Akademac

Autor

Za razvoj udruženja Akademac, planirana je analiza koja će obuhvatiti dva ključna segmenta: pravni okvir visokog obrazovanja u BiH (i mogućih prepreka u tom smislu su za povezivanje tržišta rada i sistema visokog obrazovanja), i analiza praktičnih mehanizama u cilju boljeg povezivanja poslodavaca i visokoškolskih ustanova.

Emina Pašić je jedna od vodećih konsultantica, profesionalno usmjerena ka pružanju visokokvalitetne obuke u području politike zapošljavanja, MSP i nevladinog sektora u BiH i regiji. Kao konsultantica, ima veliko iskustvo u izgradnji kapaciteta javnog i nevladinog sektora u BiH, planiranju, razvoju i implementaciji različitih programa i projekata. Specijalizirana je planiranje i organizaciju obuke za MSP, pripremu projekata, sektor za izgradnju kapaciteta, strateško planiranje, umrežavanje i zagovaranje. Ima znatno radno iskustvo u regiji, posebno na zajedničkim projektima između Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.

U prvom dijelu analize, Emina Pašić će napraviti sažetak analize dosadašnjeg rada, kao što su: “Analiza politike upisa u srednje škole u Federaciji Bosne i Hercegovine, u smislu potreba tržišta”, “Analiza politike u oblasti odnosa sistema obrazovanja i tržišta rada u Bosni i Hercegovini “,” Analiza politika u oblasti obrazovanja sa ciljem da se njihovo usklađivanje sa zahtjevima tržišta rada i smanjenja nezaposlenosti.”

Drugi dio analize će biti posvećen ključnim akterima, akademskim zajednicama, poslovnom sektoru, studentima i medijima. Za asocijaciju Akademac je od velike važnosti da univerziteti otvore svoja vrata za saradnju i razumiju potrebu da se pronađe mehanizam koji će pomoći da se postigne  efikasnije povezivanje tržišta rada i sistema visokog obrazovanja. Poslodavci treba da prepoznaju potrebu i interes za izgradnju takve strukture, jer će omogućiti lakši, efikasniji i stabilaniji sistem pronalaska zaposlenja i odgovarajućeg osoblja, koje će zadovoljiti njihove potrebe.

Od velikog značaja je da se kroz saradnju sa vladinim i nevladinim sektorom razmjene ideje i sugestije na pronalaženju modela koji će stvoriti bolju saradnju i efikasniji ulazak na tržište rada i visokog obrazovanja. Mediji će biti uključeni, u cilju podrške i pomoći da se aktivnosti asocijacije promovišu i obavijeste javnost, ali i omogućiti asocijaciji da se pridruže novi članovi koji su zainteresovani da učestvuju u pronalaženju jedinstvenog mehanizma.

Treći dio će analizirati model / platformu / mehanizam koji će predložiti članovi asocijacije, kao moguće rješenje za povezivanje tržišta rada i sistema visokog obrazovanja. Da bismo postavili ovaj model, potrebno je učiniti niz aktivnosti koje će prethoditi konačnoj odluci o jedinstvenom mehanizmu.

Članstvo u asocijaciji Akademac  je na dobrovoljnoj bazi. Svaki član ima jednaka prava i obaveze, a podijeljeni sun a četiri regionalna centra – Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla. Na regionalnim sastancima, članovi udruženja su imali priliku da se međusobno upoznaju i razgovaraju o pitanjima koja su predstavljena I prepoznata na polju tržište rada i obrazovanja u BiH.

U budućnosti, članovi će, kroz jedinstvene zajedničke sastanake koji će OKC organizovati u svakom od gradova, ali i zajedničkih sastanaka svih članova, da predlože jedinstveni mehanizam koji će dovesti do poboljšanja spajanja tržišta rada i obrazovanja.

Objavljeno u Analiza