16. 06. 2015.

Branka Malešević

Srn2014-6-18_1218625_0 Autor

Pomoćnica u Ministarstvu za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske. Pored Elektrotehničkog fakulteta, završila je i Političku akademiju na Filozofskom fakultetu Univerzizeta u Banjoj Luci. Trenutno pohađa posdiplomski studij Preduzetništvo informatičkog društva na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Od 2001. do 2008. godine aktivno je učestvovala u radu mnogih omladinskih organizacija, ili kao član ili na odgovornim funkcijama. U Sektoru za omladinu i evropske integracije, a u Ministarstvu porodice, omladine i sporta radi od januara 2008. godine.

Od 2001. godine do danas, učestvovala je u izradi svih zakonskih dokumenata bitnih za mlade u Republici Srpskoj.

Objavljeno u ČLANOVI, Lista članova