Member List

Diplomirani pravnik. Drži nastavu iz oblasti ustavnog prava na Univerzitetu u Tuzli. Takođe, professor je na predmetima “Istorija prava” i “Država i politički sistem”. Stručnjak je iz oblasti državnog i međunarodnog javnog prava. Područje od posebnog interesa mu je izborni sistem.


USAID Partnerstvo za inovacije projekat. Menadžerica je u oblasti poslovnog razvoja, sa odličnim poznavanjem informacione tehnologije. Posjeduje više od 11 godina iskustva u radu za multinacionalne organizacije, kao i za mala i srednja preduzeća. Trenutno je odgovorna za razvoj poslovanja malih i srednjih poduzeća u ICT sektoru u Bosni i Hercegovini, kao i za proces […]


Upravlja Centrom za makroekonomiju i unaprijeđenje poslovanja u Privrednoj komori Republike Srpske.


Pomoćnica u Ministarstvu za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske. Pored Elektrotehničkog fakulteta, završila je i Političku akademiju na Filozofskom fakultetu Univerzizeta u Banjoj Luci. Trenutno pohađa posdiplomski studij Preduzetništvo informatičkog društva na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Od 2001. do 2008. godine aktivno je učestvovala u radu mnogih omladinskih organizacija, ili kao član […]


Task menadžer u Delegaciji Evropske unije. Živi i radi u Sarajevu.


Presjednik je Udruženja za preduzetništvo i posao LiNK. LiNK. Udruženje preduzetnika i Centar usluga, nastoje biti pokretači lokalnog ekonomskog razvoja, putem udruživanja,zastupanja interesa preduzeća i preduzetnika, kao i ponude kvalificiranih usluga. Udruženje podržava postojeća i nova preduzeća.


Direktor je Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu REDAH-a. Član je Savjetodavnog vijeća na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Mostaru. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Mostaru.


Projekt menadžerica na projektu Eles.ba – preduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BIH. Diplomirala je engleski jezik na Univerzitetu u Sarajevu.


Viši savjetnik u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke. Živi i radi u Mostaru.


Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Bio je zaposlen kao direktor prodaje u preduzeću Mobis electronic u Sarajevu. Predsjednik je Komisije za mlade Predstavničkog doma Paralamenta Federacije. Živi i radi u Sarajevu.