Lista članova

Hemijski tehnolog, omladinski aktivista i lider, volonter, preduzetnik, odbornik i poslanik, ekspert za političku komunikaciju i marketing, stručnjak za politički menadžment i trener za preduzetnišvo.


Vedran Arapović, magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Kao student aktivno sudjelovao u mnogobrojnim studentskim organizacijama,a najviše se istakao predsjednik studenskog zbora Sveučilišta u Mostaru.


Doc.dr.sc. Žana Mrkonjić je voditelj Ureda za međunarodnu suradnju Univerziteta u Mostaru. Profesionalna orijentacija je Upravljanje projektima, a polje interesa je ekonomija Europske unije


Prof.dr.sc.Rejhana Dervišević trenutno radi kao Prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli. Vanredni je profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu.
Stručnjak-predstavnik akademske zajednice u BiH na listi eksperata Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.


Trenutno zaposlen na menadžerskoj poziciji u ambasadi Velike Britanije u BiH , Erol je ujedno i direktor udruženja Marathon Sarajevo te trener u školi trčanja Klix u Sarajevu. Erol radi aktivno i kao konsultant i trener u oblasti menadžmenta, zapošljavanja i poduzetništva.


Rođen je 1974.godine. Od 1999. godine stalno zaposlen na Univerzitetu u Banjoj Luci. Biran je u sva saradnička i nastavnička znanja, a od 2015. godine izabran je zvanje redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.


Prof.dr Nikola Vukmirović je redovan profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na predmetima: Preduzetnička ekonomija, Preduzetnički menadžment I Komercijalno poslovanje. Do sada je objavio 11 naučnih knjiga I monografija, 42 naučna članka I 18 radova u zbornicima sa domaćih I mešunarodnih konferencija iz oblasti: marketing menadžmenta, preduzetništva I preduzetničkih finansija


Neđo Malešević student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.Studentski aktivista koji je jako ativan na više polja.
-Generali sekretar Unije studenta Repbulike Srpske.
-Predsjednik Saveza studenata Filozofskog fakulteta UNIBL
-Član Senata Univerziteta u Banjoj Luci


Direktor i vlasnik Kameleon radija, agencije Colosseum i predsjednik biciklističkog saveza.. Pionir privatnog poduzetništva, vjerujući svom znanju, hrabrosti i ambicijama da svaka ideja se može sprovesti u djelo, Zlatko Berbić je od samih početaka pomjerao granice i postavljao nove poslovne modele bazirane na svjetskim standardima.


Ekonomista, radi više od deset godina u sektoru za podršku SME –a u Bosni i Hercegovini. Sertifikovan trener za treninge iz oblasti „Pokreni svoj biznis“ i „Poboljšaj svoj biznis“, BIP metodologije (Busnisess innovation program) i „Work Ready Now“ (EDC metodologija). Radi već 8 godina kao menadžer Garancionog fonda SME-a, kao i sa drugim lokalnim i […]