16. 06. 2015.

Emina Pašić

Autor

Nezavisna konsultantica. Radila je na projektima strateškog planiranja i učestvovala  u izradi strateških planova, te tehničke pomoći u pripremi projektnih prijedloga za finansiranje iz EU: Regionalna razvojna agencija Network (i pojedinačno za: SERDA, REZ, REDAH), CIDA Bosni i Hercegovina, UNDP BiH, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine; Gender centar RS; Ministarstvo obrane, Ministarstvo okoliša i turizma, Grada Sarajeva, kao i brojnim opštinama i regijama u Bosni i Hercegovini i Srbiji; brojnim kulturnim institucijama iz BiH,Srbije I Hrvatske. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Objavljeno u ČLANOVI, Lista članova