28. 12. 2017.

I gimnazije vape za reformom

Autor

Although high school,,hr,how to evaluate the many experts,,hr,still provides the best basis for further education,,hr,directors of these educational institutions throughout the Republic of Serbian agree that the time for reform and modernization,,hr,As stated by Zoran Pejašinović,,hr,Director of the Banja Luka Gymnasium,,bs,largest city Serbian need another high school that would include sports and IT departments,,bs,Modernization is certainly needed,,hr,needs to work on functional knowledge and more innovative approach to students,,bs, kako ocjenjuju mnogi stručnjaci, i dalje daje najbolju osnovu za dalje školovanje, direktori ovih obrazovnih ustanova širom Republike Srpske slažu se da je vrijeme za reforme i modernizaciju.

Kako navodi Zoran Pejašinović, direktor banjalučke Gimnazije, najvećem gradu Srpske potrebna je još jedna gimnazija koja bi obuhvatala sportska i informatička odjeljenja.

“Modernizacija je svakako potrebna, treba raditi na funkcionalnom znanju i inovativnijem pristupu učenicima. Teachers and young people need to learn to think,,hr,to be creative and to apply their knowledge to students,,hr,stressed Pejašinović,,hr,States that for students winning combination of theoretical background of our schools and pragmatism and practicality offered by American universities,,bs,Talking about education reform,,hr,Pejašinović says that those in RS implemented slowly,,hr,but to be alternative ways,,hr,as they do in this school,,hr,the sections,,hr,various projects,,hr,vannastavne aktivnosti,,lv,internal education and even work on Saturdays motivate high school students,,bs, da budu kreativni i da znanje koje imaju primijene”, istakao je Pejašinović.

Navodi da je za đake dobitna kombinacija teorijska podloga naših škola i pragmatičnost i praktičnost koju nude američki univerziteti.

Govoreći o reformi školstva, Pejašinović kaže da se one u RS sporo odvijaju, ali da treba alternativnim načinima, kao što rade u ovoj školi, kroz sekcije, razne projekte, vannastavne aktivnosti, interne edukacije pa i radom subotama motivisati gimnazijalce.

According to Biljana Pisić,,hr,Director of the High School,,hr,Petar Kocic,,hr,in Zvornik,,hr,high school students should be more bound with entrepreneurs,,bs,We are trying to modernize teaching maximum,,hr,but is required on the subject of entrepreneurship to students knew in accordance with your ideas or create projects to link knowledge from several subjects and thus acquire functional,,bs,not reproduce knowledge,,bs,considers Pišica,,hr,adding that currently in Zvornik have four classes high school students,,bs, direktorica Srednjoškolskog centra “Petar Kočić” u Zvorniku, gimnazijalce bi trebalo više uvezati sa preduzetnicima.

“Mi se trudimo da nastavu maksimalno modernizujemo, ali je potreban predmet o preduzetništvu da bi učenici znali u skladu sa svojim idejama kreirati projekte ili uvezati znanje iz više predmeta te tako steći funkcionalno, a ne reproduktivno znanje”, smatra Pisićeva, dodajući da trenutno u Zvorniku imaju četiri odjeljenja gimnazijalaca.

He claims that high school is still valid for the educational institution that offers the soundest basis of knowledge and that has the most criteria,,bs,although recently there are rumors that the students too Vukovians that that title do not really deserve,,hr,Zoran Maric,,hr,principal of the school,,hr,New Castle,,hr,says that in recent times the education system's offering of high school on the sidelines,,hr,and that are certainly necessary changes,,hr,His colleague from Gradiska,,bs,Vesna Krunic,,bs,Director Gymnasium,,hr,considers that certain changes already made,,hr,Everything that happens in society,,hr, iako u zadnje vrijeme kruže priče da je previše učenika vukovaca koji tu titulu baš i ne zaslužuju.

Zoran Marić, direktor Gimnazije “Petar Kočić” Novi Grad, kaže da je u posljednje vrijeme sistem obrazovanja kakav nudi gimnazija na marginama, te da su svakako potrebne promjene.

Njegova koleginica iz Gradiške, Vesna Krunić, direktorica Gimnazije, smatra da su određene promjene već načinjene.

“Sve ono što se dešava u društvu, takes place and in education,,hr,Our high school follows all the trends that are present,,hr,and it is not reduced as a former school on the strictly theoretical lectures called,,hr,from the throne,,la,but the multitude of new content and with new techniques,,hr,schools are being equipped and have a lot of modern technology,,hr,and in every possible way professors contribute to improve teaching,,hr,make it more modern and interesting plants,,hr,claims crowns,,bs,She added that gradiška High school has two classes of general program,,bs. Naša gimnazija prati sve trendove koji su prisutni, i ona nije svedena kao nekadašnje škole na strogo teorijska predavanja tzv. ex cathedra, već je mnoštvo i novih sadržaja sa novim tehnikama, škole se opremaju i imaju dosta modernih tehnologija, i na svaki mogući način profesori daju svoj doprinos da unaprijede nastavu, učine je modernijom i naprave zanimljivijom”, tvrdi Krunićeva.

Ona je dodala da gradiška Gimnazija ima dva odjeljenja opšteg smjera, a computer-informatics and one class socio-linguistic direction,,bs,And Gymnasium cry out for reform,,hr.

Source: nezavisne.com

Objavljeno u News

Tagged , ,