CAMPAIGN

The main function of education in every society is the development of human capital,,hr,In the social division of labor, one of the most important tasks is the teacher's interest,,hr,The teacher is the most important person in the overall educational process,,hr,He is the source of knowledge and the closest associate for the students in the school,,hr,emotions are an integral part of everyday life and an inseparable part of human activity,,hr,For emotions,,hr,Jenkins says that they are "conscious and unconscious states worthy of works and events essential for the realization of some goals",,hr. In this connection, u društvenoj podjeli rada jedan od najvažnijih poslova je zanimanje nastavnika. The teacher is the most important person in the overall educational process,,hr,emotions are an integral part of everyday life and inseparable,,hr,mainly through theoretical,,bs,& nbsp; Education is an important element of every modern knowledge-based society, so there is growing interest in exploring its economic role,,bs,as well as,,hr,Thus, the founder of economic science, Adam Smith, emphasized that "the capabilities of an individual depend primarily on his approach to education",,bs,All developed countries of the world,,hr,parents and teachers teach us how important it is to be literate and educated,,hr,During schooling, we realize that education is important for every individual and that it is even guaranteed by laws and,,bs,the question arises as to why,,hr,who are employed in,,hr. On je izvor znanja i najbliži saradnik za učenike u školi. S druge strane, emocije su sastavni dio svakodnevnog života i neodvojivi […]


Iako je u današnjem internetiziranom dobu znanje dostupnije nego ikada prije, činjenica je da je znanje danas više nego ikada postalo kapital koji se ne koristi. Razlog za to je nastavak dominacije formalnog obrazovanja u odnosu na obrazovanje kroz praksu. Formalno obrazovanje se tradicionalno smatra za primarnog proizvođača i prenosioca novih znanja, uglavnom kroz teoretsko […]


  Obrazovanje je važan element svakog modernog društva utemeljenog na znanju pa se sve više javlja zanimanje za istraživanje njegove ekonomske uloge. Primarna veza između obrazovanja i ekonomije vezana je za tržište rada, kojim upravljaju sile ponude i potražnje. Poslodavci unajmljuju radnike, a radnici nalaze zaposlenje putem tržišta rada. Tržište rada je nemilosrdno, kao i […]


Obrazovanje kao dio društvenog kapitala oduvijek je privlačilo interese ekonomista i istraživača diljem svijeta, koji su pokušavali objasniti korelaciju vezu između obrazovanja i ekonomskog rasta i razvoja. Tako je i osnivač ekonomske nauke Adam Smith isticao kako “sposobnosti pojedinca zavise prije svega o njegovom pristupu prema obrazovanju”. I zaista je tako. Sve razvijene države svijeta […]


Čitav ljudski život prožet je pitanjima koja se odnose na obrazovanje. Još od malih nogu kada nismo svjesni važnosti ni jednog značajnog pitanja na naš život, roditelji i učitelji nas uče koliko je bitno biti pismen i obrazovan. Tokom školovanja shvatimo da je obrazovanje važno za svakog pojedinca i da je čak zagarantovano zakonima i […]


IT industrija u svijetu odavno raste, dok Bosna i Hercegovina po starom dobrom običaju kasni za njim. Tek odnedavno se ovom sektoru posvećuje više pažnje, ali je to još uvijek nedovoljno. Iako oni koji se opredijele za rad u IT sektoru ne čekaju na zaposlenje, a i plate su visoke, postavlja se pitanje zašto se […]


Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, tokom prošle godine Republika Srpska imala je 167 nezaposlenih ljekara. Sve više se u javnosti govori o odlasku svih vrsta medicinskih radnika u inostranstvo. Problem je što ne odlaze samo nezaposleni ljudi koji su godinama na birou, već odlaze upravo doktori, medicinske sestre i tehničari, njegovatelji, koji su zaposleni u […]


Praktičnoj nastavi, kao načinu na koji bi svi visokoobrazovani mladi ljudi i prije formalnog zaposlenja mogli savladati osnove svoje struke, se u Bosni i Hercegovini, nažalost, posjećuje veoma malo pažnje. Mnogi studenti se žale da je nemoguće pronaći mjesto gdje će obaviti svoju praksu, and employers, on the other hand, complain that students have no wishes,,hr,but,,sl,interested,,bs,Law School,,hr,lawyers,,bs,Ranko Dukic,,en […]


Inžinjeri poljoprivede koji ne mogu prepoznati bolesti biljaka, vaspitači koji nikada nisu radili sa djecom, doktori koji ne znaju postaviti dijagnozu su, nažalost, slika i prilika našeg društva i posljedica onoga što se radi, odnosno ne radi na polju obrazovanja. Studenti koji završe fakultet na nekom od Univerziteta u Bosni i Hercegovini raspolažu teorijskim, ali […]


The fact that the interest for enrollment of the Faculty of Law in Banja Luka is declining from year to year is evidenced by the fact that in the academic,,hr,year on the first deadline for admission exams,,hr,students and students,,hr,and the total number of vacancies was,,hr,This is considerably less than in previous years,,hr,when there was an eye,,hr,interested frustrations,,bs,The weaker interest of law students to study the law should not surprise us if we take into account the situation on the labor market,,bs,as well as the Employment Service of the Republic of Srpska,,bs 2017/2018. godini na prvi rok prijemnog ispita pristupilo je 130 studenata i studentica, a ukupni broj slobodnih mjesta bio je 245. To je znatno manje nego prethodnih godina, kada je bilo i oko 500 zainteresovanih […]


12