9. 10. 2018.

Konkurs za dodjelu novčanih nagrada

Autor

Univerzitet u Banjaluci raspisao je konkurs za dodjelu novčanih nagrada u ukupnom iznosu od 50.000 KM nastavnicima i saradnicima ove visokoškolske ustanove za ostvarene rezultate, istaknuti rad i dostignuća u naučno-istraživačkoj djelatnosti u 2017. godini.

Iz Univerziteta je saopšteno da se nagrade dodjeljuju nastavnicima i saradnicima koji su autori indeksiranog naučnog rada, te nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog projekta.

Rok za prijave je osam dana, a zainteresovani kandidati mogu da ih predaju zajedno sa traženim dokumentima na adresu Univerziteta u Banjaluci.

Prijem dokumentacije i bodovanje kandidata obaviće Komisija za dodjelu priznanja i nagrada Univerziteta u Banjaluci.

Odluku o raspisivanju konkursa donio je Upravni odbor Univerziteta u Banjaluci na jučerašnjoj sjednici.

Objavljeno u Novosti