29. 06. 2018.

List OSLOBOĐENJE o rezultatima Akademca

Autor

“Akademac” je projekt kojega provodi Omladinski komunikativni centar (OKC) Banja Luka uz podršku USAID-a a njegovi su rezultati na polju povezivanja tržišta rada i fakulteta u BiH predstavljeni danas u Sarajevu.

Vijeća, savjeti i centri

Biljana Matijević, portparol Asocijacije “Akademac” kazat će da je njime prvi put u BiH okupljeno više od 100 ljudi “bitnih za materiju povezivanja tržišta rada i visokog obrazovanja na jednom mjestu i svi ti ljudi već malo duže od četiri godine razgovaraju kako poboljšati stanje i povezati fakultete i poslodavce”, pojasnivši da ljudi koji čine Akademac su iz javnog sektora, donosioci odluka, ljudi iz zavoda za zapošljavanje, resornih ministarstava, sa fakulteta, “bili oni dekani ili profesori koji rade stručnu nastavu. Tu su i studenti i poslodavci, tj. predstavnici realnog, biznis sektora”.

Projekt se realizira sa 20 fakulteta sa šest javnih univerziteta u BiH (Banja Luka, Tuzla, Mostar, Sarajevo i Istočno Sarajevo), a od Matijeveć će se saznati da je formalno-pravno završeno formiranje šest, a ovisno od fakulteta zovu su centari, savjeti ili vijeća koja treba da se bave rješavanjem studentske prakse. Riječ je o Ekonomskom i Mašinskom fakultetu u Banja Luci, Edukacijsko rehabilitacijskom i Ekonomskom fakultetu u Tuzli, Veterinarskom fakultetu Sarajevo i Saobraćajnom fakultetu iz Doboja, a čine ih ljudi sa fakulteta i predstavnici lokalnog privrednog sektora.

“U suštini u ovom momentu je najvažnije da se studentima obezbjedi stručna praksa zbog čega su poslodavci tu. Oni sada na sastancima utiču na nastavne planove i programe i upisnu politiku da bi se što više prilagodilo tržištu rada iz ugla samih tih poslodavaca, jer uglavnom se dešava na terenu da oni traže neke radnike koje naš obrazovni sistem uopšte ne produkuje”, pojasnit će Biljana Matijević, od koje će se čuti da je održano i 30 tribina sa poslodavcima, odnosno da je 80 poslodavaca “dolazilo na fakultete i držalo predavanja, nudilo praksu, u nekim slučajevima čak i zaposlenje studentima koji su prisustvovali. Oko 1.500 studenata sa svih naših javnih univerziteta je prisustvovalo ovim tribinama.”

Otvaranje vrata

Matijević će naglasiti i da su uvršteni mehanizmi za suradnju s privredom, odnosno dva strateška dokumenta: Prioritet razvoja visokog obrazovanja BiH 2016-2026. i Strategija razvoja obrazovanja RS-a 2016-2021. Pored toga, u suradnji s resornim ministarstvom u HNK-a “kreće se u izradu Strategije razvoja obrazovanja sa posebnim fokusom, naravno, na proces povezivanja sa tržištem rada. U suštini, svi javni univerziteti rade na ovom problemu i na nekim od njih su još u procesu osnivanja ovi savjeti, odnosno saradnja sa privredom. Svi polako otvaraju svoja vrata i polako poslodavci ulaze na neke fakultete”, saznat će se od Biljane Matijević.

Objavljeno u Novosti