9. 05. 2018.

LJETO BEZ STUDENTSKE PRAKSE?

Autor

Most students in BiH,,hr,despite the lack of sufficient professional practice at the faculties,,bs,he chooses summer rather than the possibility of training and professional practice in various companies in BiH,,hr,what's out there,,hr,are considered representatives of student organizations,,hr,Merim Serdarević,,en,President of the Student Parliament of the University of Sarajevo,,bs,says the lack of practice is a major problem faced by higher education in BiH,,hr,and that is most evident after graduation of the employment,,hr, i pored nedostatka dovoljno stručne prakse na fakultetima, tokom ljeta radije bira ljetovanja nego mogućnost usavršavanja i stručne prakse u raznim kompanijama što u BiH, što van nje, smatraju predstavnici studentskih organizacija.

Merim Serdarević, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, kaže da je nedostatak prakse veliki problem sa kojim se suočava visoko obrazovanje u BiH, te da je to najviše vidljivo nakon završetka studija prilikom zapošljavanja.

"When it comes to feral practice,,hr,interest is small,,bs,There are several factors that make young people unwilling to go to summer practice,,hr,it is a reflection of the general state among the young,,hr,because there is little interest in private sector practice and unfortunately everyone should do nothing and get paid,,hr,ie to be employed in the public sector ",,hr,Serdarevic told "Nezavisne",,hr,He stressed that it could be said that students prefer summer vacations rather than summer practice and have invited students to change their minds and gain work habits,,hr, zainteresovanost je mala. Postoji više faktora zbog čega mladi ne žele ići na ljetnu praksu, to je odraz generalnog stanja među mladima, jer je mala zainteresovanost za prakse u privatnom sektoru i nažalost svi bi da ništa ne rade i dobijaju platu, odnosno da se zaposle u javnom sektoru”, rekao je Serdarević za “Nezavisne”.

Naglasio je da bi se moglo reći da studenti radije biraju ljetovanje nego ljetne prakse i pozvao studente da mijenjaju svijest i stiču radne navike.

"The study period should be used to acquire work habits and continue to be developed,,hr,It should be summer,,hr,but should also make a holiday ",,hr,says Serdarevic,,bs,He added that there is very little representation of practices in BiH and it is offered more abroad,,hr,because this is not systemically developed in us,,hr,and that these are mostly individual cases in certain companies,,hr,A student from Banja Luka says he has the opportunity to go to practice in one company,,bs,but they will not accept it because they do not even pay for the mark,,hr,"I'd rather go to the sea,,hr. Treba ljetovati, ali treba i zaraditi za ljetovanje”, kaže Serdarević.

Dodao je da je vrlo mala zastupljenost praksi u BiH i ona se više nudi u inostranstvu, jer kod nas to nije sistemski razvijeno, te da su to uglavnom pojedinačni slučajevi u određenim privrednim društvima.

Jedan student iz Banjaluke kaže da ima priliku da ide na praksu u jedno preduzeće, ali da to neće prihvatiti jer ne plaćaju ni marku.

“Radije ću na more, I have aunt in Montenegro,,hr,but to do the other free of charge ",,hr,Milan Milišić,,hr,says they do not have a record of how many students practice self-initiative during the summer,,bs,because it essentially depends on the students themselves,,hr,"From year to year we try to activate and activate as many students as possible,,hr,even the faculty leadership ",,hr,Milišić said,,hr,He says there is always a number of students who are interested in summer practice,,hr,but it is mainly a minority of the total number of students,,hr, nego da drugom radim besplatno”, kaže on.

Milan Milišić, predsjednik Unije studenata RS, kaže da nemaju evidenciju koliko studenata samoinicijativno tokom ljeta obavlja praksu, jer to u suštini zavisi od samih studenata.

“Iz godine u godinu pokušavamo uključiti i aktivirati za praksu što veći broj studenata, pa i rukovodstva fakulteta”, rekao je Milišić.

On kaže da uvijek postoji jedan broj studenata koji su zainteresovani za ljetne prakse, ali da se uglavnom radi o manjini od ukupnog broja studenata.

He adds that the profession and occupation for which students are taught depends on whether there is a possibility of practice,,hr,Suzana Obradovic,,hr,President of the Student Union of the Faculty of Law at the University of Banja Luka,,hr,says that most of the students at their faculty are interested in performing professional practices during the summer,,bs,but they do not have the opportunity to do so,,hr,because they have no place to do this practice,,hr,"I am familiar with the work of one of the law firms in Bijeljina and I know that they offer students summer practice,,bs,which is very commendable,,hr.

Suzana Obradović, predsjednik Studentskog saveza Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, kaže da je većina studenata na njihovom fakultetu zainteresovana za obavljanje stručnih praksi tokom ljeta, ali da za to nemaju mogućnosti, jer tu praksu nemaju gdje obavljati.

“Upoznata sam sa radom jedne od advokatskih kancelarija u Bijeljini i znam da oni nude studentima ljetne prakse, što je vrlo pohvalno. There are youth organizations that offer young people practice outside BiH,,bs,but students are confronted with language barriers,,hr,so practices outside BiH are not at an enviable level,,bs,Students are seeking mostly paid practices,,hr,which is rarely found today ",,hr,Obradovic told "Nezavisne",,hr,At the Technological Park "Intera" in Mostar, they say they are very satisfied with the response of students to practice professional practice through public calls to announce,,hr,but they say despite the positive response,,hr, ali se tu studenti susreću sa jezičkim barijerama, pa tako prakse van BiH nisu na zavidnom nivou. Studenti traže većinom plaćene prakse, što je danas rijetkost naći”, rekla je Obradovićeva za “Nezavisne”.

U Tehnološkom parku “Intera” u Mostaru kažu da su veoma zadovoljni odzivom studenata za obavljanje stručne prakse putem javnih poziva koje objavljuju, ali kažu i pored toga što je odziv pozitivan, there are always students who will not sign up,,hr,Students at Banja Luka University say that students respond to calls for practical lessons,,bs,and that it is through the University Development Strategy,,bs,which was adopted last year,,hr,It is defined that emphasis is placed on the practical part of the curriculum within the study programs,,bs,or to educate academic citizens in the future profession they will perform,,hr,Independent,,bs,SUMMER WITHOUT STUDENT PRACTICES,,hr.

Na Banjalučkom univerzitetu kažu da se studenti odazivaju na pozive za izvođenje praktične nastave, te da je kroz Strategiju razvoja Univerziteta, koja je usvojena u prošloj godini, definisano da se u okviru studijskih programa stavi akcenat na praktični dio nastave, odnosno na osposobljavanje akademskih građana u budućoj profesiji koju će obavljati.

(Nezavisne)

Objavljeno u News, Uncategorized