19. 12. 2017.

MarketMakers i Bit Alijansa razvijaju web portal za karijerno savjetovanje iz IT-a

Autor

To young people in BiH and all others who are interested in working in the IT sector facilitate access entry,,hr,Bit Alliance and MarketMakers decided to create practical IT portal that will offer korisnesavjete related to a career in the IT sector in BiH,,bs,The portal will find information on the formal,,hr,informal and online educational IT programs in BiH,,hr,The portal will be a unique place which will include educational programs at the state level and online educational platform,,hr, Bit Alijansa i MarketMakers su odlučili da kreiraju praktičan IT portal koji će ponuditi korisnesavjete vezane za karijeru u IT sektoru u BiH.

Na portalu će se naći informacije o formalnim, neformalnim i online obrazovnim IT programima u BiH.

The portal will be a unique place to cover BiH educational programs and online education platforms,,hr,successful stories from the IT sector in BiH will be in one place - the portal will be a handy guide for young people and users to become part of the IT sector regardless of previous knowledge and experience,,hr,We are confident that the IT Careers Portal will provide an opportunity for interested people to be informed about available education programs and to gain helpful advice on how to develop their IT skills and career,,hr, and will be aligned to the career counseling with what IT industry is claimed and updated in accordance with changes in the industry,,hr,All information about IT programs,,bs,success stories from the IT sector in BiH will be in one place - the portal will be a practical guide for young people and users to become part of the IT sector regardless of prior knowledge and experience,,hr,The portal was created in response to many inquiries young,,hr,and unemployed people to become part of the IT business sector,,hr.

Sve informacije o IT programima, uspješne priče iz IT sektora u BiH će biti na jednom mjestu – portal će biti praktičan vodič mladima i korisnicima kako da postanu dio IT sektora bez obzira na prethodno znanje i iskustvo.

Portal je nastao kao odgovor na mnoge upite mladih, i nezaposlenih osoba kako da postanu dio IT poslovnog sektora.

We hope that the IT portal to help young people to know what they should do to enter the IT sector,,hr,to familiarize them with the IT sector,,hr,especially those who are not in the world of IT,,hr,IT portal will help young people to make informed decisions and to learn more about some of the most interesting companies in BiH,,bs,It is possible to switch from any sector in IT,,bs,you just have to know how and be SPRM to dedicate this goal,,hr,training or retraining,,bs, da im približi IT sektor, naručito onima koji nisu u svijetu IT-a. IT portal će pomoći mladima da donesu informirane odluke i da nauče više o nekim od najinteresantnijih firmi u BiH. Moguće je da pređete iz bilo kojeg sektora u IT, samo morate znati kako i biti sprmeni da se posvetite tom cilju, obuci ili prekvalifikaciji. In the end, we hope that the IT portal to contribute to increase the number of IT professionals in BiH and that will lead young to quality employment opportunities,,hr,Daniel Nippard,,sk,Technical Manager MarketMakers project,,bs,On address will arrive Alliance said many unemployed,,hr,as well as employed people seeking the best way to acquire the necessary skills and become part of the IT sector,,hr“, rekao je Daniel Nippard, tehnički direktor MarketMakers projekta.

Na adresu Bit Alijanse stiže mnogo upita nezaposlenih, ali i zaposlenih osoba koje traže najbolji put kako da steknu potrebne vještine i postanu dio IT sektora. Uvjerni smo da će IT careers portal pružiti priliku zainteresiranim osobama da se informišu o dostupnim edukacijskim programima te da dobiju korisne savjete u kojem smjeru da razvijaju svoje IT vještine i karijeru. Kao rezultat projekta očekujemo više polaznika edukacijskih IT programa na fakultetima kao i na neformalnim programima. S druge strane polaznici će imati sve informacije kako bi mogli odlučiti koji IT edukacijski program najbolje odgovara njihovim afinitetima. Bit Alliance as the leading association of IT companies will be pleased to participate in this project ",,bs,said Armin Talic,,hr,Executive Director of the Alliance will,,bs,Bit Alliance is an association,,bs,largest software companies from Bosnia and Herzegovina with more than,,bs,staff,,bs,From,,pl,The guided is only one goal - to develop the many opportunities in the market of software industry,,hr,in the face of numerous obstacles which hinder its growth,,hr,MarketMakers and Bit Alliance developed a web portal for career counseling from IT,,bs, poručio je Armin Talić, izvršni direktor Bit Alijanse.

Bit Alijansa je udruženje 23 najveće softverske kompanije iz BiH sa više od 1500 uposlenih. Od 2014. godine vođena je samo jednim ciljem – razvijati mnogobrojne mogućnosti na tržištu softverske industrije, suočavajući se sa brojnim preprekama koje usporavaju njen rast.

Source: mreza-mira.net

Objavljeno u News

Tagged , , , ,