25. 07. 2018.

Matematičari i fizičari najbrže do posla, geografi najteže

Autor

To work in Republika Srpska,,hr,when it comes to high qualifications,,hr,Geographers waited the longest,,bs,with an average waiting time of about four years,,hr,while math and physics professors are the fastest to come to work,,hr,whose average waiting time for employment is around three months,,hr,They confirmed this at the RS Employment Service,,hr,who point out that the average length of waiting on the register of unemployed persons depends first of all on the level of professional education,,bs,the professions that the person has,,hr,additional knowledge and abilities,,hr,and other factors,,sl, kada je u pitanju visoka stručna sprema, najduže čekaju geografi, s prosječnom dužinom čekanja oko četiri godine, dok do posla najbrže dolaze profesori matematike i fizike, čija je prosječna dužina čekanja na zaposlenje oko tri mjeseca.

Potvrdili su ovo u Zavodu za zapošljavanje RS, koji ističu da prosječna dužina čekanja na evidenciji nezaposlenih lica zavisi prije svega od stepena stručne spreme, zanimanja koje lice ima, dodatnih znanja i sposobnosti, te drugih faktora.

"The average length of employment of graduated economists is about two years and seven months,,hr,while graduate lawyers are on average on work for about two years and four months ",,hr,they say in the Office,,hr,They emphasized that although there are a large number of persons with interest in the records of the Institute, a financial worker and a graduated economist,,bs,and a graduate lawyer,,hr,however, the highest interest is shown by the employers for that cadre. According to the highest level of education, the average person is waiting for an unskilled person on average,,hr, dok diplomirani pravnici u prosjeku na posao čekaju oko dvije godine i četiri mjeseca”, kažu u Zavodu.

 

Naglasili su da iako je na evidenciji Zavoda veliki broj lica sa zanimanjem finansijski radnik i diplomirani ekonomista, te diplomirani pravnik, ipak od strane poslodavaca najveći interes je iskazan za tim kadrom.Prema stepenu obrazovanja najduže u prosjeku na zaposlenje čekaju nekvalifikovana lica, about seven years and ten months,,hr,persons with a third degree of education,,bs,about six years and five months,,hr,and those with four levels of education about five years and two months,,hr,The shortest wait for the face with the VSS,,hr,on an average of about two years and three months. The records of unemployed institutions in the first half of this year were reported,,hr,people who are actively looking for a job,,hr,what for,,hr,less compared to the same period last year,,hr,when it was recorded 120,036. They have found that out of the total number of people who are actively looking for a job, most of them have the ones between them,,hr, lica s trećim stepenom obrazovanja, oko šest godina i pet mjeseci, a oni sa četiri stepena obrazovanja oko pet godina i dva mjeseca. Najkraće čekaju lica s VSS-om, u prosjeku oko dvije godine i tri mjeseca.Na evidenciju nezaposlenih Zavoda u prvoj polovini ove godine prijavljena su 107.034 lica koja aktivno traže posao, što je za 13.002, ili 10,8 odsto, manje u odnosu na isti period u prošloj godini, kada je evidentirano 120.036.Dodali su da od ukupnog broja lica koja aktivno traže posao najviše ima onih između 30 i 44 godine, njih 34,8 odno.Ranka Mišić,,bs,President of the Federation of Trade Unions of the RS,,bs,she said there are more people waiting for a job with certain qualifications than real needs,,hr,and that the consequences of the non-conformity of labor needs and the education system still appear,,bs,"The knowledge that people have when they come to the Office is losing the length of their jobs,,hr,because technology and knowledge do not stagnate,,hr,but progress,,hr,so someone waiting for four years loses knowledge and stays at the age of four years,,hr, predsjednik Saveza sindikata RS, rekla je da ima više ljudi koji čekaju posao s određenim kvalifikacijama od stvarne potrebe, te da se još vide posljedice neusaglašenosti potreba za radnom snagom i obrazovnim sistemom.

“Znanje koje ljudi imaju dolaskom na Zavod se gubi dužinom čekanja na zaposlenje, jer tehnologije i znanja ne stagniraju, nego napreduju, tako da neko ko čeka četiri godine gubi znanje i ostaje na nivou starom četiri godine, and in the case of employment there is a problem and must go to additional training ",,hr,Mišićeva said,,hr,If your job is waiting for more than a year,,hr,Mišić says that something must change with certain pre-qualifications and additional qualifications in cooperation with the Institute. She added that this is a complex problem,,bs,which has several possible solutions,,hr,where everybody needed strong support from the authorities,,hr,and the progressive role of the Institute.Dragutin Škrebić,,hr,the president of the union of the employer of RS,,hr,says today it is extremely difficult to find a real expert,,hr, rekla je Mišićeva.

 

Ukoliko se na zaposlenje čeka duže od godinu dana, Mišićeva kaže da se mora nešto mijenjati određenim prekvalifikacijama i dokvalifikacijama u saradnji sa Zavodom.Dodala je da je to složen problem, koji ima više mogućih rješenja, gdje je za svako potrebna snažna podrška nadležnih, te progresivnija uloga Zavoda.Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavca RS, kaže da je danas izuzetno teško naći pravog stručnjaka, and RS should be an engineer,,hr,organizers of production and good machines,,bs,"A good shoe designer can earn a very good money today,,bs,You do not need only a diploma,,hr,but the quality required for this job ",,hr,Škrebić said,,hr,He pointed out that there are many economists and lawyers in the bureaus and they are employed because they can perform a wide range of jobs,,bs,but there are few realists who can work and give results,,hr,"It's very difficult to find the right head of accounting or financial director,,bs,regardless of the fact that they are so much on the bureau,,hr, organizatora proizvodnje i dobrih mašinaca.

“Dobar inženjer obućarstva danas može izuzetno dobro zaraditi. Nije potrebna samo diploma, nego kvalitet koji se traži za taj posao”, rekao je Škrebić.

 

Istakao je da je na biroima mnogo ekonomista i pravnika i da se zapošljavaju jer mogu obavljati širok spektar poslova, ali da je malo onih pravih koji znaju raditi i dati rezultate.

“Veoma je teško naći pravog šefa računovodstva ili finansijskog direktora, bez obzira na to što ih je toliko na birou. Those who know how to work and who have graduated from law school and gained certain knowledge,,hr,there will be demand for them ",,hr,says Škrebić,,hr,Goran Lajić,,en,Mathematicians and physicists are fastest to work,,hr,geographers are the hardest,,bs, za njima će biti potražnje”, kaže Škrebić.

 

Source: Nezavisne / Autor: Goran Lajić

Objavljeno u News