11. 10. 2017.

Mladi iz BiH kreirali sistem “pametnih kuća”

smart-home-rev-1000x667 Autor

Despite the trend of young people from Bosnia and Herzegovina,,hr,there are those who see opportunity in their own country,,hr,An example is a group of students of Electrical Engineering in Sarajevo, which has launched his own company that manufactures smart house system,,bs,Friends from college came up with the idea to create their own system of smart houses,,bs,A few months ago they founded their own brand Bsmart,,hr,and their company currently has six employees,,hr, postoje i oni koji vide priliku u svojoj zemlji. Takav primjer je grupa studenata elektrotehnike iz Sarajeva koja je pokrenula vlastitu kompaniju koja se bavi proizvodnjom sistema pametnih kuća.

Prijatelji sa fakulteta došli su na ideju da kreiraju svoj sistem pametnih kuća. Prije nekoliko mjeseci osnovali su i sopstveni brend bSmart, a njihova kompanija trenutno ima šest zaposlenih. They believe that the popularity of smart phones can use to express their knowledge and ideas,,hr,building their own business,,hr,"We have very high quality engineering personnel in Bosnia and Herzegovina who can and their products just this sort of thing,,bs,Price of these things out is very high,,hr,Precisely the people living in the surrounding countries,,hr,But the EU and the US,,hr,products this sort of thing and have the knowledge and background in your education for these things,,hr,We decided to try to keep this young labor force here,,bs,but also to show the world,,hr, gradeći vlastiti biznis.

“Mi imamo jako kvalitetan inžinjerski kadar u Bosni i Hercegovini koji može da proizodi upravo ovakve stvari. Cijena ovakvih stvari vani je jako visoka. Upravo naši ljudi koji žive u okolnim zemljama, ali i EU i Americi, proizvode ovakve stvari i imaju znanje i pozadinu u svom obrazovanju za te stvari. Mi smo odlučili da pokušamo da zadržimo tu mladu radnu snagu ovdje, ali i da to pokažemo svijetu. Takođe, to awaken the interest of other companies to start making things like this in BiH ",,hr,said the Alma Hasandić from Bsmart companies,,bs,Flin cool is their first product is already on the market of Montenegro and a significant number of customers,,hr,Controls the air conditioning with the help of smartphones,,hr,For him, there is already interest in the European Union, which is currently the most appropriate market for these products,,bs,"We have our device via the wireless link with the application on the phone,,hr, said the Alma Hasandić from Bsmart companies,,bs,video view,,hr,bSmart,,en,Flin cool,,en.

Flin cool je njihov prvi proizvod koji se već nalazi na tržištu Crne Gore i ima značajan broj kupaca. Služi za upravljanje klima uređajima uz pomoć pametnih telefona. Za njim već postoji interesovanje u zemljama Evropske unije koja je trenutno najpogodnije tržište za ovakve proizvode.

“Mi smo naš uređaj preko wirelessa povezali sa aplikacijom na telefonu, and your phone will manage this condition,,hr,This unit also manages climates,,bs,Here is our package we also have created and done,,bs,Dio tima programira i radi softver,,bg,a part of the team in which I am working hardware ",,hr,added Ermin Šunj,,hr,In his country created a business that is rapidly developing,,hr,In Bosnia and Herzegovina would like to stay,,hr,Of success are,,hr,they say,,bs,need ideas,,hr,the will and the right team,,hr,They add that most problems have when registering companies,,bs. Ovaj uređaj tako upravlja klimama. Tu je i naša ambalaža koju smo takođe sami osmislili i uradili. Dio tima programira i radi softver, a dio tima u kojem sam ja radi hardver”, dodao je Ermin Šunj.

U svojoj zemlji stvorili su biznis koji se ubrzano razvija. U Bosni i Hercegovini žele i ostati. Za uspjeh su, kažu, potrebni ideja, volja i pravi tim. Dodaju kako su najviše poteškoća imali prilikom registracije kompanije.

"We had a problem that we have started to register the company in the summer,,bs,when our judiciary on vacation,,bs,We are literally a month that they return from vacation to continue our registration,,hr,In this period we have lost one client who was interested in buying our devices,,hr,because we could not issue an invoice ",,hr,pojasnio je Hasandić,,mg,The next big goal of these young people is making smart house system,,bs, kad je naše sudstvo na godišnjim odmorima. Mi smo doslovno mjesec dana da se oni vrate sa odmora da bi nastavili našu registraciju. U tom vremenskom periodu smo izgubili jednog klijenta koji je bio zainteresovan za kupovinu naših uređaja, jer nismo mogli izdati fakturu”, pojasnio je Hasandić.

Naredni veliki cilj ovih mladih ljudi jeste izrada sistema pametnih kuća. This system will allow the users to manage home devices using a mobile phone,,bs,wherever you are,,hr,This system is sold should be found as early as next summer,,bs,and by then,,hr,from bSmatra says that will employ several young engineers from Bosnia and Herzegovina,,bs,video view,,hr,Young people from BiH create a system of "smart house",,bs, gdje god da se nalaze. Ovaj sistem u prodaji bi se trebao naći već narednog ljeta, a do tada, iz bSmatra poručuju da će uposliti još nekoliko mladih inžinjera iz Bosne i Hercegovine.

Video pogledajte ovdje.

Source: hocu.ba

Objavljeno u News

Tagged , , , ,