28. 11. 2018.

Mladi prijedorski matematičar u Parizu studentima predaje na francuskom

Autor

Ratko Darda,,hr,who from the love of mathematics had earlier fled from the village of Ništavci near Prijedor in Europe,,hr,She now successfully attends the second year of doctoral studies at the prestigious University of Paris, Didro, and surrenders to French students there,,bs,- At the beginning,,hr,or while I was in master studies,,hr,it was hard,,hr,because I did not know the language,,hr,All the lectures were in French,,hr,I quickly learned it to the extent necessary to track the lectures,,hr,Little by little,,hr (25), koji se iz ljubavi za matematikom ranije otisnuo iz sela Ništavci kod Prijedora u Evropu, sada uspješno pohađa drugu godinu doktorskih studija na prestižnom Univerzitetu Paris Didro i predaje tamošnjim studentima na francuskom jeziku!

– U početku, odnosno dok sam bio na master studijama, bilo je teško, jer nisam znao jezik. Sva predavanja su bila na francuskom. however, vrlo brzo sam ga naučio u mjeri potrebnoj za praćenje predavanja. Malo po malo, I mastered the French so well that I now submit to students in that language - says Darda for SrpskaCafe,,hr,He states that life in Paris is beautiful,,hr,but also expensive,,hr,and that it's been there for over three years now,,hr,- I can say they are our people,,hr,however,,bs,more affordable and better hosts than the French,,hr,I mostly associate with my colleague from Russia,,hr,and Prijedor always misses me,,hr,so I watch that I come more often to be with my family and friends, "Dard said,,bs,who is the only "our" man on doctoral studies at the aforementioned university,,bs.

On navodi da je život u Parizu lijep, ali i skup, te da je tamo već više od tri godine.

– Mogu reći da su naši ljudi, ipak, pristupačniji i bolji domaćini od Francuza. Tamo se najviše družim sa kolegom iz Rusije, a Prijedor mi uvijek nedostaje, pa gledam da češće dođem kako bih bio sa porodicom i prijateljima – ističe Darda, koji je jedini „naš“ čovjek na doktorskim studijama na pomenutom univerzitetu.

This young professor of mathematics emphasizes that his goal is to remain a lecturer,,bs,although there are many opportunities for employment in large European companies for people of his knowledge and profile,,bs,- My goal is to do research mathematics,,bs,That's good for me,,hr,and it is known that Paris is the largest and most valued mathematical center of Europe and that mathematics is at the top level there - reveals Dard,,bs,He recalls that he has already matured mathematics in the days of elementary school and "Sveti Sava" gym in Prijedor,,bs, iako za ljude njegovog znanja i profila postoje brojne mogućnosti zaposlenja u velikim evropskim kompanijama.

– Cilj mi je da se bavim istraživačkom matematikom. To mi dobro ide, a poznato je da je Pariz najveći i najcjenjeniji matematički centar Evrope i da je tamo matematika na vrhunskom nivou – otkriva Darda.

Podsjeća da je matematiku zavolio još u danima osnovne škole i Gimnazije „Sveti Sava“ u Prijedoru, after which he successfully completed basic studies of mathematics at the Slovenian University of Primorska,,bs,He is known for excellent results in the Balkan,,bs,European and world mathematical olympics,,bs,and he published works in prestigious scientific journals and participated in renowned international mathematical schools and conferences in France,,hr,US,,hr,Izraaleu,,lv,Russia,,hr,Germany ...,,bs,- To be successful in mathematics, it takes a lot of effort and work,,bs,good results but also happiness,,hr,You must also have contacts to reach the goal,,hr.

Poznat je po odličnim rezultatima na balkanskim, evropskim i svjetskim matematičkim olimpijadama, a objаvio je rаdove u prestižnim nаučnim čаsopisimа i učestvovаo nа renomirаnim međunаrodnim mаtemаtičkim školаmа i konferencijаmа u Frаncuskoj, SAD-u, Izrаelu, Rusiji, Njemаčkoj…

– Da biste bili uspješni u matematici potrebno je dosta truda i rada, dobrih rezultata ali i sreće. Morate da imate i kontakte kako biste došli do cilja. Dakle, talenat is bit,,hr,but success requires a lot of work - concludes our interlocutor,,hr,Darda was previously the best young student of the Republic of Srpska abroad according to ranking list of the Fund "Dr Milan Jelic",,bs,which functions within the Ministry of Science and Technology of Republika Srpska,,bs,The young Prijedor mathematician in Paris teaches French in French,,hr, ali za uspjeh je potrebno puno rada – zaključuje naš sagovornik.

Darda je ranije bio nаjbolji mlаdi student Republike Srpske u inostrаnstvu premа rаng listi Fondа “Dr Milаn Jelić”, koji funkcioniše u okviru Ministаrstvа nаuke i tehnologije Republike Srpske.

Objavljeno u News