News

Although high school,,hr,how to evaluate the many experts,,hr,still provides the best basis for further education,,hr,directors of these educational institutions throughout the Republic of Serbian agree that the time for reform and modernization,,hr,As stated by Zoran Pejašinović,,hr,Director of the Banja Luka Gymnasium,,bs,largest city Serbian need another high school that would include sports and IT departments,,bs,Modernization is certainly needed,,hr,needs to work on functional knowledge and more innovative approach to students,,bs, kako ocjenjuju mnogi stručnjaci, i dalje daje najbolju osnovu za dalje školovanje, direktori ovih obrazovnih ustanova širom Republike Srpske slažu se da je vrijeme za reforme i modernizaciju. Kako navodi Zoran Pejašinović, direktor banjalučke Gimnazije, najvećem gradu Srpske potrebna je još jedna gimnazija koja bi obuhvatala sportska i informatička odjeljenja. “Modernizacija je svakako […]


As part of the implementation of Erasmus project CULTURWB,,bs,Capacity building for changes in tourism in the Western Balkans - the construction of competence for quality management of cultural heritage and cultural tourism,,bs,funded by the European Commission,,bs,"Džemal Bijedić" announces a call for registration of candidates,,bs,participants of lifelong learning in the field of cultural tourism,,hr,Under the program, participants will have the opportunity to attend training in the following areas,,hr,product development,,hr,Fundamentals of Project Management,,bs (Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu – izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim naslijeđem i kulturnim turizmom) kojeg finansira Evropska komisija, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje poziv za upis kandidata / polaznika programa cjeloživotnog učenja iz oblasti kulturnog turizma. U okviru programa polaznici će dobiti […]


The company Authority Partners has decided to launch a free Agile PM Masters Program,,bs,for young people who want to improve IT project management skills,,hr,new,,bs,Of Lab,,hi, training program ,,en,“Agile Project Management,,en,PM,,en,Masters Program”,,en,will last for four weeks,,bs,and is intended for all who have a desire to build a foundation in the field of project management in,,hr,environment,,bs,All attendees will have the opportunity to learn how to manage projects,,hr,and to ensure that the final product is of good quality in accordance with the client's expectations,,bs, namijenjen mladima koji žele usavršiti IT projekt menadžment vještine. Novi AP Lab training program “Agile Project Management (PM) Masters Program” trajat će četiri sedmice, a namijenjen je svima koji imaju želju da izgrade temelje u oblasti projekt menadžmenta u IT okruženju. Svi polaznici imat će priliku naučiti kako upravljati projektima, […]


To young people in BiH and all others who are interested in working in the IT sector facilitate access entry,,hr,Bit Alliance and MarketMakers decided to create practical IT portal that will offer korisnesavjete related to a career in the IT sector in BiH,,bs,The portal will find information on the formal,,hr,informal and online educational IT programs in BiH,,hr,The portal will be a unique place which will include educational programs at the state level and online educational platform,,hr, Bit Alijansa i MarketMakers su odlučili da kreiraju praktičan IT portal koji će ponuditi korisnesavjete vezane za karijeru u IT sektoru u BiH. Na portalu će se naći informacije o formalnim, neformalnim i online obrazovnim […]


Oko 25 people from the area TK,,hr,who are on the list of the Employment,,hr,began with participation in the two-day training courses JOB LAB,,bs,The first training in Tuzla,,hr,which realizes Foundation Telemach in cooperation with partners held in one of the cabinet Electrotechnical school,,bs,Every our project is intended to increase the IT literacy rate,,bs,These training are intended for unemployed people from this area and all those who want to upgrade their knowledge of IT technology,,hr, koji se nalaze na spisku Zavoda za zapošljavanje, započelo je sa učešćem na dvodnevnim edukacijama JOB LAB. Prve edukacije u Tuzli, koje realizuje Fondacija Telemach u saradnji sa partnerima održane u jednom od kabineta Elektrotehničke škole. “Svaki naš projekat namijenjen je da poveća informatičku stopu pismenosti. Ove edukacije su […]


Lecture on "Progress through innovation and education." Will Edhem Čustović,,bs,Professor research and business inženjerstvana La Trobe University in Melbourne,,bs,It will also be a speech about BH Futures Foundation,,hr,start up-ima,,en,involvement of young people in projects and IEEE,,hr,The lecture is open,,hr,therefore invited all interested parties to attend this interesting event,,bs,More on BH Futures Foundation read,,bs,December in,,bs,Where,,hr,University hotel Dorrah,,en,Tuzla,,bs, profesor istraživačkog i poslovnog inženjerstvana La Trob Univerzitetu u Melburnu. Takođe će biti govora o BH Futures Foundation, start up-ima , uključivanju mladih u projekte i IEEE. Predavanje je otvorenog tipa, stoga su pozvani svi zainteresovani da prisustvuju ovom interesantnom događaju. Više o […]


Zašto je baš finski sistem interesantan da bi se o njemu pisalo, pojasnili smo u našem prethodnom članku. No, nije sve rečeno, ova država nastavlja sa inovativnim metodama i to u najznačajnijoj oblasti – obrazovanju. Podsjećamo da je obrazovni sistem Finske uvijek u top deset. however, vlasti su odlučile sprovesti pravu revoluciju u svom školskom sistemu. […]


Dualno obrazovanje se u posljednje vrijeme sve češće pominje u BiH, dok se u Srbiji već nekoliko godina o njemu oštro raspravlja (zbog odluke Vlade Srbije da sprovede ovaj način obrazovanja). U raspravama su mišljenja podijeljena – od prihvatanja i podrške, preko suzdržanosti, do otvorene kritike. Naslovi novinarskih priča – Niko sem vlasti nije za eksploataciju […]


START Centar iz Banjaluke 16. decembra 2017. godine, u prostorijama Socijalno-edukativnog centra, organizuje prvi STARTER program. STARTER predstavlja jednodnevni edukativno mentorski program podrške razvoju poslovnih ideja. Učešćem u STARTER programu učesnici će steći neophodne vještine za: Osmišljavanje i konkretizaciju sopstvenih poslovnih ideja, Izradu poslovnog modela, Validaciju poslovnog modela, Prezentaciju vlastite ideje. U okviru STARTER programa učesnici […]


In Bijeljina, the final conference at which they presented the activities within the project "Practical training in the workplace,,hr,Bijeljina,,bs,Fair interest,,hr,Swiss Solidar,,fr / Program Prilika plus’“ koji je imao za cilj unapređenje praktične nastave na radnom mjestu kroz saradnju srednjih stručnih škola i privrede. Projekat je realizovala Gradska uprava u saradnji sa republičkom Agencijom za mala i srednja […]