8. 06. 2017.

Od univerziteta do zapošljavanja – analiza Evropske komisije

Autor

Izvještaj za državu Bosnu i Hercegovinu analizira zakonske odredbe u oblasti visokog obrazovanja i šanse na tržištu rada kroz posmatranje četiri međupovezane oblasti: odredbe u oblasti visokog obrazovanja, trenutni uslovi na tržištu rada za diplomce, izazovi sa kojima se studenti suočavaju tokom prelaznog perioda od visokog obrazovanja do zapošljavanja i vrsta vještina i nedostataka u istima na koje nailaze poslodavci prilikom zapošljavanja mladih diplomaca. Izvještaj završava sa preporukama o mjerama potrebnim za obezbjeđivanje odgovarajućeg sklopa vještina studenata kako bi se u budućnosti podržao jači rast ekonomije, studenti podržali prilikom traženja posla, a poslodavci ohrabrili da stvaraju poslove i zapošljavaju studente koji posjeduju neophodne i razvijene vještine.

Podaci korišteni u ovoj studiji su prikupljani od marta do avgusta 2015. godine. Uključuju dva obimna upitnika: u jednom su učestvovali nedavno diplomirani studenti (na ovaj upitnik su se odazvale 774 osobe), a u drugom organizacije koje zapošljavaju diplomirane studente (na upitnik za poslodavce su se odazvala 153 subjekta). Intervjuima je prisustvovalo menadžersko osoblje visokoškolskih ustanova, ministarstava, asocijacija poslodavaca i sindikata. Fokus grupa je obuhvatila i bivše Erasmus Mundus studente. U sklopu ovog istraživačkog projekta nastala je i jedinstvena baza sa detaljima o sadržaju većine studijskih programa prisutnih prethodnih godina na visokoškolskim ustanovama.

U dodatku možete pogledati detaljnu sintezu izvještaja Evropske komisije o analizi visokog obrazovanja i šansama na tržištu rada na području Zapadnog Balkana:

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/2016-higher-education-labour-market-balkans_en.pdf

izvor: http://www.erasmusbih.com