22. 03. 2018.

Otvoren konkurs za razmjenu studenata i akademskog osoblja

Autor

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je Javni konkurs za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja onih kandidata koji razmjenu započinju u 2018. godini.

Konkurs je raspisan za odlazak redovnih studenata sa prvog, drugog i trećeg ciklusa studija sa javnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske radi studiranja ili obavljanja stručne prakse u inostranstvu.

Putem konkursa sufinansira se i odlazak akademskog osoblja sa javnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske u inostranstvo radi obrazovnog ili naučno-istraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na visokoškolskim ustanovama ili naučno-istraživačkim, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u inostranstvu.

Na konkurs se mogu prijaviti i studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa sa akreditovanih visokoškolskih ustanova iz inostranstva radi studiranja ili obavljanja stručne studentske prakse na javnim visokoškolskim ustanovama ili naučno-istraživačkim , odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u Republici Srpskoj.

Putem konkursa sufinansira se i dolazak akademskog osoblja sa akreditovanih ustanova iz inostranstva radi obrazovnog ili naučno-istraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na visokoškolskim ustanovama ili naučno-istraživačkim, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u Republici Srpskoj.

Konkurs je otvoren do 22. aprila ove godine i dostupan je na portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net) – na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.