3. 09. 2019.

POČELA OBUKA MENTORA PRAKTIČNE NASTAVE U PREDUZEĆIMA

Autor

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa njemačkim društvom za međunarodnu saradnju GIZ, organizuje obuku mentora praktične nastave za predstavnike preduzeća, koja su potpisala Ugovor o izvođenju praktične nastave za školsku 2019/20. godinu.

Obuka, kojoj prisustvuje 17 mentora, počela je danas u Privrednoj komori Republike Srpske i trajaće narednih pet dana.

Mentori su osobe koje su u preduzeću zadužene za realizaciju praktične nastave, a obaveza preduzeća koja učestvuju u realizaciji praktične nastave je da obezbijede mentora.

Cilj obuke mentora praktične nastave je sticanje pedagoških kompetencija, te vještina planiranja rada sa učenicima na praktičnoj nastavi.

Privredna komora Republike Srpske, u skladu sa Sporazumom o saradnji u okviru projekta „Unapređenje praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju“, koji je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske potpisalo sa Komorom i Unijom udruženja poslodavaca RS,  zadužena je da organizuje obuke mentora.

Obuka mentora praktične nastave izvodiće se po Programu usavršavanja za mentore praktične nastave kod poslovnog subjekta, koji je izrađen u okviru projekta „Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg implementira GIZ, sa partnerima.

Program je kreiran po uzoru na međunarodno priznati model edukacije mentora – „AdA International“, uvažavajući preporuke Republičkog pedagoškog zavoda RS, a trener na ovoj obuci je Mirza Jusufović, autora „Priručnika za mentore praktične nastave u firmama”.

Ovaj priručnik koristi se kao osnova za dosadašnje edukacije mentora u Bosni i Hercegovini.

Objavljeno u Novosti