28. 02. 2015.

Zagovaranje

Autor

Bosna i Hercegovina se nalazi u periodu kada su socijalne promjene neophodne. Uspostavljeni vladajući sistem, pojava novih organizacija omogućuje građanima da se uključe u proces donošenja odluka koje direktno utiču na njihove živote. Upravo u trenutku kada se društvene promjene nameću kao neophodne, odlučujuću ulogu ima zagovaranje.

Veliki broj formalnih i neformalnih grupa organizovanih od strane građana radi na poboljšanju kvaliteta života u njihovoj lokalnoj zajednici. Nevladine organizacije zagovaraju interese javnosti i nastoje dovesti do društvenih promjena unutar različitih oblasti i sa postignućem različitih ciljeva. Ciljevi mogu biti da se poboljšaju uslovi života za različite grupe građana, unapređenje obrazovanja, zaštita životne sredine od zagađenosti i sl.

Iz ovoga možemo zaključiti da zagovaranje predstavlja društveni proces čija je svrha postizanje promjena u društvu. Zagovaranje započinje u malim grupama ljudi koji dijele zabrinutost oko istog problema, a koji su spremni izdvojiti svoje vrijeme, vještine i ostale resurse koji su im dostupni s ciljem dostizanja željenih promjena. Sastoji se od niza aktivnosti koje treba preduzeti u cilju promjene politike, prakse i stavova. Ove promjene se mogu odnositi na promjene u okviru zakonodastva, nacionalnih strategija, te na promjene koje direktno utiču na građane. Možemo zaključiti da zagovaranje predstavlja govorenje u nečije ime s ciljem prevazilaženja zajedničkih i opštih društvenih problema.

Učestvovanje ljudi u organizovanim aktivnostima koje uključuju nevladine organizacije, medije i javne institucije koje su odgovorne za donošenje odluka, demokratski procesi postaju jači. Na ovaj način građani ostvaruju svoja prava da mjenjaju društvene prilike, na način da utiču na institucije koje kontrolišu promjene u društvu.

Objavljeno u KAMPANJE