9. 07. 2018.

Potrebna bolja angažovanost visokoškolskih ustanova pri planiranju upisa studenata

Autor

Rektor Univerziteta u Banjaluci, Radoslav Gajanin, razgovarao je sa Danom Maleševićem, ministrom prosvjete i klutre Republike Srpske, o rezultatima upisa studenta na prvi ciklus studija na Univerzitetu kao i o drugim aktuelnim pitanjima.

Ministar Malešević je istakao da u oblasti visokog obrazovanja treba da budu stvorene pretpostavke za održiv razvoj kvalitetnog visokog obrazovanja, koje je naučnoistraživački orijentisano i usklađeno s potrebama društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja Republike Srpske.

“Upisna politika na visokoškolske ustanove mora biti odraz strateških pravaca u visokom obrazovanju i potreba tržišta rada” – rekao je ministar Malešević i ukazao da je potrebna veća angažovanost visokoškolskih ustanova u smislu realnijih analiza kada je riječ o planiranju upisa studenata.

Na sastanku je razgovarano i o aktuelnim pitanjima sa kojima se susreće Univerzitet, kao što su rad iznad normativnih opterećenja, praćenje izvođenja nastavnog programa, zapošljavanje najboljih studenata u svojstvu asistenata, kao i nekim drugim pitanjima.

Bilo je riječi i o dosadašnjoj, ali i budućoj saradnji između Univerziteta i Ministarstva prosvjete i kulture.

 

Srpska info

Objavljeno u Novosti