9. 07. 2018.

Potrebna bolja angažovanost visokoškolskih ustanova pri planiranju upisa studenata

Autor

Rector of the University of Banja Luka,,bs,Radoslav Gajanin,,hi,he talked with Dan Malešević,,hr,Minister of Education and Government of Republika Srpska,,hr,on the results of students enrolling in the first cycle of studies at the University as well as on other current issues,,bs,Minister Malešević emphasized that in the field of higher education conditions should be created for the sustainable development of quality higher education,,bs,which is scientifically oriented and harmonized with the needs of the social,,bs,economic and cultural development of the Republic of Srpska,,bs, Radoslav Gajanin, razgovarao je sa Danom Maleševićem, ministrom prosvjete i klutre Republike Srpske, o rezultatima upisa studenta na prvi ciklus studija na Univerzitetu kao i o drugim aktuelnim pitanjima.

Ministar Malešević je istakao da u oblasti visokog obrazovanja treba da budu stvorene pretpostavke za održiv razvoj kvalitetnog visokog obrazovanja, koje je naučnoistraživački orijentisano i usklađeno s potrebama društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja Republike Srpske.

"The enrollment policy for higher education institutions must be a reflection of strategic directions in higher education and the needs of the labor market" - said Minister Malešević and pointed out that higher engagement of higher education institutions is needed in terms of more realistic analysis when it comes to planning enrollment of students,,bs,The meeting also discussed the current issues that the University faces,,bs,such as work above normative loads,,hr,tracking the curriculum,,hr,hiring the best students as assistants,,hr.

Na sastanku je razgovarano i o aktuelnim pitanjima sa kojima se susreće Univerzitet, kao što su rad iznad normativnih opterećenja, praćenje izvođenja nastavnog programa, zapošljavanje najboljih studenata u svojstvu asistenata, as well as some other issues,,hr,There were words about the past,,hr,but also the future cooperation between the University and the Ministry of Education and Culture,,bs,Srpska info,,en,Better engagement of higher education institutions is needed in student enrollment planning,,hr.

Bilo je riječi i o dosadašnjoj, ali i budućoj saradnji između Univerziteta i Ministarstva prosvjete i kulture.

 

Srpska info

Objavljeno u News