31. 01. 2019.

POVEZIVANJE SA TRŽIŠTEM RADA – „ALUMNA“

Autor

U saradnji sa partnerskim institucijama iz RS, BiH i inostranstva Agencija »ALUMNA« d.o.o. omogućuje
diplomiranim medicinskim sestrama i fizioterapeutima Fakulteta zdravstvenih nauka, diplomiranim inžinjerima računarstva i informatike Fakulteta informacionih tehnologija zaposlenje u Njemačkoj.

Ako ste zainteresovani za radni angažman u inostranstvu imate priliku preko Agencije »ALUMNA« d.o.o. i Centra za vođenje karijere da se uključite u kurseve stranog jezika i testiranje znanja njemačkog jezika,
prilikom kojeg dobijate i zvanični Certifikat o znanju njemačkog jezika (ÖSD Zertifikat) koji je priznat na cijelom njemačkom govornom području.

Studenti Fakulteta zdravstvenih nauka koji žele da nastave usavršavanje u zdravstvenoj njezi imaju mogućnost da preko partnera Agencije „ALUMNA“ d.o.o. nastave obuku u Njemačkoj za specijalizovane oblike njege – njega komatoznih pacijenata, pedijatrijska njega, intenzivna njega.
Troškove obuke snose poslodavci. Studenti koji uspješno završe specijalizaciju imaju mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa kod poslodavca kod kojeg su išli na specijalizaciju .
Studenti IV godine Fakulteta informacijskih tehnologija imaju mogućnost da posredstvom agencije „ALUMNA“ učestvuju u programu plaćene stučne studentske prakse u oblasti informacijskih tehnologija. Uslov za učešće u plaćenoj studentskoj praksi je status studenta i certifikat o poznavanju njemačkog jezika na nivou B1.

Objavljeno u Novosti