1. 04. 2019.

Predavanje prof. dr. Normana Sartoriusa „Zaštita mentalnog zdravlja u sistemu obrazovanja“

Autor
Datum događaja
 3.  april
Mjesto događaja
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

„Zaštita mentalnog zdravlja u sistemu obrazovanja“ naziv je teme o kojoj će prof. dr. Norman Sartorius govoriti u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu 03. 04. 2019. godine.

Prof. dr. Norman Sartorius je ekspert s bogatim iskustvom u oblasti zaštite prava osoba s duševnim smetnjama, borbe protiv stigme i diskriminacije te poboljšanja kvaliteta usluga u oblasti zaštite mentalnog zdravlja.

Član je Britanskog kraljevskog društva za medicinu i ovom prilikom će govoriti o zaštiti mentalnog zdravlja studenata i nastavnog kadra u obrazovnom procesu i o faktorima koji doprinose problemima mentalnog zdravlja u obrazovnom procesu.

Predavanje je organizovano u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS.

Objavljeno u Novosti