27. 11. 2017.

Prilika plus za kvalifikovanu radnu snagu u privredi

Autor

U Bijeljini je  održana završna konferencija na kojoj su predstavljene aktivnosti u okviru projekta „Praktična nastava na radnom mjestu / Program Prilika plus’“ koji je imao za cilj unapređenje praktične nastave na radnom mjestu kroz saradnju srednjih stručnih škola i privrede. Projekat je realizovala Gradska uprava u saradnji sa republičkom Agencijom za mala i srednja preduzeća, a finansiran je od strane Švajcarske Vlade i iz budžeta Grada.

Pored predstavnika Gradske uprave, na završnoj konferenciji su učestvovali predstavnici Srednje Tehničke škole „Mihajlo Pupin“, Poljoprivredne i medicinske škole i Srednje stručne škole Janja, kao i preduzeća partnera na projektu – „Orao“, „Mega-drvo“, „Žitopromet“, „San Marko“, JU Veterinarski institut „Dr Vaso Butozan“, „Globus Tim“ i „Stanišići“​ koji su predstavili rezultate projekta.

Jedan od rezultata prve faze projekta je uvođenje novog obrazovnog smjera stolara u Tehničku školu „Mihajlo Pupin“ za školsku 2016/2017. godinu, kao i izmjena Pravilnika o stipendiranju Gradske uprave, kojom se uvode stipendije za učenike koji odluče da se upišu na obrazovne smjerove za deficitarne zanate.
– Ovaj rezultat je direktan odgovor na potrebe drvoprerađivačke industrije, koja je značajno zastupljena na području našeg Grada i ima potrebu za zapošljavanjem kvalifikovanog kadra iz ove oblasti – istakao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.

U okviru druge faze projekta realizovan je niz aktivnosti u cilju usklađivanja praktične nastave sa potrebama privrede.

– Kroz aktivnosti projekta pružena je podrška preduzećima koja primaju učenike na praktičnu nastavu u vidu opreme i sirovina potrebnih za izvođenje praktične nastave, a za škole koje učestvuju u projektu nabavljena je oprema za opremanje modernih kabineta praktične nastave – istakla je šef gradskog Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Ankica Todorović, dodajući da je održan i niz radionica za profesore praktične nastave i mentore iz preduzeća.
– Cilj radionica je bio unapređenje kompetentnosti koordinatora, koji su zaduženi za rad sa učenicima u toku stručne prakse, kao i usklađivanje nastavnih planova i programa za stručne profile stolar, mašinski tehničar, obrađivač metala rezanjem, kuvar, kulinarski tehničar, pekar, prehrambeni tehničar i prehrambeni prerađivač – pojasnila je Todorovićeva.

U okviru projektnih aktivnosti, organizovano je i tri sajma srednjih škola i zanimanja, kao pomoć osnovcima da izaberu odgovarajuću srednju školu.
Ukupna vrijednost projekta je oko 300.000 konvertibilnih maraka, od čega je oko 250.000 KM donacija Vlade Švajcarske, a sufinansiranje Grada oko 45.000 KM.

Izvor: gradbijeljina.org