15. 03. 2018.

REDETE BIZNIS FORUM: Povezivanje biznisa, istraživača i kreatora ekonomskih politika

Autor

Konferencija je jedan od najvažnijih događaja ove vrste u Republici Srpskoj, čiji je cilj privlačenje preduzeća, istraživača, bankara, predstavnika javnog sektora iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja iz Evrope i šire. Događaj se realizuje u kombinaciji sa akademskom konferencijom – Istraživanje ekonomskog razvoja i preduzetništva u zemljama u tranziciji REDETE 2018. (www.redete.org). Očekuje se učešće oko 160 malih i srednjih preduzeća, 180 predstavnika akademske zajednice, 170 istraživača i 30 predstavnika javnog sektora, uključujući i zvaničnike iz EU.

Učesnicima se pruža mogućnost ostvarivanja brojnih koristi, kao što su: promocija i povezivanje sa drugim preduzećima iz Evrope, poslovna saradnja, rezmjena znanja/ideja, traženje poslovnih partnera, kao i povezivanje biznisa, istraživača i predstavnika javnog sektora.

Imamo veliko iskustvo u organizovanju sličnih događaja, a sa tim i povezivanja učesnika. Evropska mreža preduzetništva, kao najveća evropska mreža za poslovnu podršku, nudi set instrumenata za podršku preduzećima u Evropskoj uniji i šire. Ciljevi mreže su jačanje konkurentnosti MSP, bolji pristup informacijama – lakši pristup tržištu i transnacionalnim ekonomijama, podsticanje inovacija i izgradnja inovativnih kapaciteta.

Organizatori:
 • EVROPSKA MREŽA PREDUZETNIŠTVA
 • UNIVERZITET U BANJOJ LUCI, EKONOMSKI FAKULTET

  LOKACIJA:
  A.N.U.R.S.( AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE )
  BANA LAZAREVICA 1, BANJA LUKA
  13-14 APRIL, 2018

  PRVI DAN – PETAK 13. APRIL

  09:00 – Registracija učesnika
  09:30 – 10:10 Pozdravni govor
  Predstavnik Vlade Republike Srpske
  Predstavnici institucija EU
  Predstavnik Univerziteta u Banjoj Luci
  Predstavnik Republičke agencije za mala i srednja preduzeća Republike Srpske
  Predstavnici međunarodnih partnera EEN
  10:15 – 11:15 Glavni trendovi u međunarodnom poslovanju
  Tri prezentacije po 15 min
  11:15 – 11:45 Kafe pauza
  11:45 – 13:30 Podrška za poslovanju fokusira se na potrebe malih i srednjih preduzeća
  Izgradnja uspešnog poslovnog modela
  Finansijsko upravljanje malim i srednjim preduzećima
  Poslovno računovodstvo i oporezivanje
  Pravna pitanja za preduzetnike
  13:30 – 14:30 Ručak
  14:30 – 16:30 Uspješne preduzetničke priče
  16:30 – 18:30 Poslovni susreti (B2B)(Business To Business Meetings)
  20:00 Večera – Hotel Bosna

  DRUGI DAN- SUBOTA 14 APRILA

  Mjesto: A.N.U.R.S, 1 Bana Lazarevica St.

  09:00 – Registracija učesnika
  09:30 – 11:30 Podrška preduzetnicima
  Strategije za inovacije u poslovanju – IMP * Evropska akademija za upravljanje inovacijama
  Alati za MSP: Pomaganje preduzetnicima u dobijanju sredstava iz fondova EU
  Transfer tehnologija i komercijalizacija
  Diskusija i pitanja
  11:30 – 12:00 Kafe pauza
  12:00 – 13:00 Poslovni susreti
  13:00 Zaključci i zatvaranje konferencij

Objavljeno u Novosti