14. 08. 2019.

RS Government Thematic Session,hr: Unaprijediti oblast visokog obrazovanja

Autor

Ministar za naučnotehnološki razvoj, higher education and information society of Republika Srpska Srdjan Rajcevic said that at a thematic session of the Government of Republika Srpska,,bs,at which the Higher Education Situation Information was discussed,,bs,concluded that the situation in the field of higher education in Srpska is unsatisfactory,,bs,Minister Rajcevic assessed,,hr,Minister Rajcevic said,,hr,It is Minister Rajcevic,,hr,Minister Rajcevic added,,hr,Topics to the RS Government Session,,hr,Improve the field of higher education,,hr, na kojoj je razmatrana Informacija o stanju u visokom obrazovanju, zaključeno da je stanje u oblasti visokog obrazovanja u Srpskoj nezadovoljavajuće, te je neophodno pristupiti operativnim aktivnostima koje će voditi u pravcu značajnog unapređenja tog stanja.

– Today's education system is characterized by trim,,bs,nefleksibilnost,,eo,non-compliance with global market trends,,hr,lack of concrete cooperation with business entities,,bs,low level of scientific productivity and outdated study programs,,bs,Rajčević said,,hr,the proposal of measures presented today by the Ministry and the Government adopted,,bs,refers to the future that binds to,,hr,the year when the final consolidation of the state of higher education should take place,,bs, nefleksibilnost, neprilagođenost globalnim tržišnim trendovima, nepostojanje konkretne saradnje sa poslovnim subjektima, nizak stepen naučne produktivnosti i zastarjeli studijski programi – ocijenio je ministar Rajčević.

Prema njegovim riječima, prijedlog mjera koje je danas predstavilo Ministarstvo i Vlada usvojila, odnosi se na budućnost koja se veže za 2035. godinu kada bi trebalo doći do konačne konsolidacije stanja u visokom obrazovanju.

– Then we expect that we will be at the level of higher education development that will be able to adapt to global market trends,,bs,Rajčević said,,hr,He clarified that the proposed measure consists of three phases,,hr,of which the first analysis of the situation, which should last until next year,,bs,the second phase is a consolidation to,,bs,year and the third long term transformation period of higher education to,,bs,Rajčević je,,hr,citing conclusions from the session,,bs – poručio je ministar Rajčević.

On je pojasnio da se prijedlog mjera sastoji od tri faze, od kojih je prva analiza stanja koja bi trebalo da traje do sljedeće godine, druga faza je konsolidacija do 2022. godine i treća dugoročni period transformacije visokog obrazovanja do 2035. godine.

Ministar Rajčević je, navodeći zaključke sa sjednice, said that it is necessary to achieve a wider social consensus with the aim of transforming higher education through the intervention of the Government as a proposer of new legal solutions and operational activities that will make higher education adaptable,,bs,open and proactive,,bs,Higher education is characterized by inadequate quality control that manifests itself through unnecessary and obsolete study programs,,bs,choosing for higher scientific titles,,bs,reducing scientific research productivity,,bs,closeness to external influences,,bs, otvorenim i proaktivnim.

– Visoko obrazovanje karakteriše neadekvatna kontrola kvaliteta koja se manifestuje kroz nepotrebne i zastarjele studijske programe, izbora za viša naučna zvanja, smanjenja naučnoistraživačke produktivnosti, zatvorenosti za vanjske uticaje, reducing the number of top university teachers,,bs,while increasing administrative staff,,hr,reducing the recruitment base of potential students,,hr,the drop in the number of enrolled students and those who continue and complete the studies in Serbia,,hr,said Rajčević,,hr,He also assessed the adverse structure of enrolled students when it comes to the average high school average, which is why talented ones often leave the country,,bs – istraživača uz istovremeno povećanje administrativnog osoblja, smanjenje regrutne baze potencijalnih studenata, pad broja upisanih studenata i onih koji nastavljaju i završavaju studije u Srpskoj – naveo je Rajčević.

On je ocijenio i da je nepovoljna struktura upisanih studenata kada je riječ o prosječnom srednjoškolskom prosjeku zbog čega talentovani često odlaze iz zemlje, that financially unsustainable system of functioning of public universities and inadequate control mechanisms for ensuring the quality of work of private higher education institutions,,bs,Higher education is characterized by incomplete and inadequate application of Bologna reform,,bs,low scientific research productivity and international visibility of our researchers,,bs,extremely poor cooperation between higher education and economy,,bs,added Rajčević,,hr.

– Visoko obrazovanje karakteriše i nepotpuna i neadekvatna primjena bolonjske reforme, niska naučno-istraživačka produktivnost i međunarodna vidljivost naših istraživača, izuzetno slaba saradnja između visokog obrazovanja i privrede – dodao je ministar Rajčević.

He believes that the long-term transformation of higher education is possible only with the support and through active cooperation between the Government and the economy, focusing on more profitable market niches that will trigger dynamic economic growth for which high-level personnel are needed,,bs,In the first phase, we expect us to adopt new legal solutions in the context of what is happening in the region and in Europe,,bs,while raising investments in scientific research work,,bs,We are currently investing,,hr,BDP-a,,sk,which is not satisfactory,,hr,added Rajčević,,hr.

“U prvoj fazi očekuje nas donošenje novih zakonski rješenja u kontekstu onoga šta se dešava u regionu i Evropi, uz podizanja ulaganja u naučnoistraživački rad. Trenutno ulažemo 0,17 odsto BDP-a, što nije zadovoljavajuće”, dodao je Rajčević.

He pointed out that for the conclusions and measures he received the support of the entire Government,,bs,Prime Minister,,hr,President of the Republika Srpska and a Serbian member of the Presidency of BiH,,hr,Serbian launches higher education reform,,bs, predsjednika Vlade, predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH.

Objavljeno u News