14. 12. 2017.

U Tuzli počele JOB LAB edukacije koje realizuje Telemach

Autor

Oko 25 people from the area TK,,hr,who are on the list of the Employment,,hr,began with participation in the two-day training courses JOB LAB,,bs,The first training in Tuzla,,hr,which realizes Foundation Telemach in cooperation with partners held in one of the cabinet Electrotechnical school,,bs,Every our project is intended to increase the IT literacy rate,,bs,These training are intended for unemployed people from this area and all those who want to upgrade their knowledge of IT technology,,hr, koji se nalaze na spisku Zavoda za zapošljavanje, započelo je sa učešćem na dvodnevnim edukacijama JOB LAB. Prve edukacije u Tuzli, koje realizuje Fondacija Telemach u saradnji sa partnerima održane u jednom od kabineta Elektrotehničke škole.

Svaki naš projekat namijenjen je da poveća informatičku stopu pismenosti. Ove edukacije su namijenjene nezaposlenim osobama sa ovog područja i svima koji žele da nadograde svoje znanje iz IT tehnologija. The whole story helped us employees of the Employment TK who chose a group that participates in the project ",,hr,pointed out in an interview with Chameleon only Kurić Zorlak,,hr,Director of the Foundation Telemach and PR company,,bs,Telemach has long years of socially-responsible company that supports such projects,,bs,Telemach is in the Tuzla region present two years,,hr,This region belong to the area of ​​Tuzla,,hr,Lukavac,,bs,Gracanica,,bs,Doboj East and Brcko,,hr, istakla je u razgovoru za Kameleon Edina Kurić Zorlak, direktorica Fondacije Telemach i PR kompanije.

Telemach je već dugo godina društveno-odgovorna kompanija koja podržava ovakve projekte.

Telemach je na tuzlanskoj regiji prisutan dvije godine. Ovoj regiji pripadaju područje Tuzle, Lukavca, Gračanice, Doboj Istoka i Brčkog. The users are very satisfied with our services and to us it is very important because we are in the first place ",,hr,said Kemal Arifhodžić,,hr,Director Telemach for Tuzla region,,bs,Among the partners of this project is the American Chamber of Commerce in BiH,,hr,"The motive for this type of project is that the unemployment rate in BiH very high,,hr,We have a constant outflow of young people in some other countries, and we must all work to stop people to go beyond the borders of Bosnia and Herzegovina ",,hr,said Violet Čibukčić,,hr, kazao je Kemal Arifhodžić, direktor Telemacha za tuzlansku regiju.

Među partnerima ovog projekta nalazi se i Američka trgovačka komora u BiH.

“Motiv za ovakve vrste projekata jeste da je stopa nezaposlenosti u BiH vrlo visoka. Imamo stalno odliv mladih ljudi u neke druge države i mi svi moramo raditi na tome da zaustavimo ljude da odu van granica BiH”, rekla je Violeta Čibukčić, Executive Director of the American Chamber of Commerce in BiH,,hr,IT Academy is also part of this positive story,,hr,According to the sales and marketing managers of this school,,hr,Ariane Alađuz,,hr,IT has now become an indispensable part of various occupations,,hr,IT Academy has decided to support this fantastic project,,bs,It is in IT to see prospects for the unemployed,,hr,that through the various courses retrain for occupations and skills that are now in the greatest demand,,bs,or that are in the best paid jobs ",,hr,notes the Alađuz,,sl.

IT Academy je također dio ove pozitivne priče. Prema riječima sales i marketing menadžerice ove škole, Arijane Alađuz, IT je danas postao neizostavan dio različitih zanimanja.

IT Academy je odlučila podržati ovaj fantastičan projekat. Upravo u IT-u vidimo perspektivu za nezaposlene, da se kroz različite kurseve prekvalifikuju za zanimanja i vještine koja su danas u najvećoj potražnji, odnosno koje spadaju u najplaćenije poslove”, pojasnila je Alađuz.

Lecturers in these trainings are Miriam Čibukčić and Jan Zlatan Kulenovic,,hr,and the best students will be awarded great prizes,,hr,Telemach will assign tablets,,hr,while IT Academy decided the best trainees rewarded a scholarship schooling for a period of one year,,hr,In Tuzla began JOB LAB education implemented by Telemach,,hr, a najboljim će polaznicima biti uručene sjajne nagrade. Telemach će dodijeliti tablet, dok je IT Academy odlučila najboljeg polaznika nagraditi punom stipendijom školovanja u trajanju od godinu dana.

Source: hocu.ba

Objavljeno u News

Tagged , , ,