26. 12. 2017.

UNMO: Poziv za upis kandidata/polaznika programa cjeloživotnog učenja iz oblasti kulturnog turizma

Autor

As part of the implementation of Erasmus project CULTURWB,,bs,Capacity building for changes in tourism in the Western Balkans - the construction of competence for quality management of cultural heritage and cultural tourism,,bs,funded by the European Commission,,bs,"Džemal Bijedić" announces a call for registration of candidates,,bs,participants of lifelong learning in the field of cultural tourism,,hr,Under the program, participants will have the opportunity to attend training in the following areas,,hr,product development,,hr,Fundamentals of Project Management,,bs (Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu – izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim naslijeđem i kulturnim turizmom) kojeg finansira Evropska komisija, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje poziv za upis kandidata / polaznika programa cjeloživotnog učenja iz oblasti kulturnog turizma.

U okviru programa polaznici će dobiti priliku da pohađaju obuku iz sljedećih oblasti:

  • Razvoj proizvoda
  • Osnove projektnog menadžmenta
  • Management and marketing of cultural events,,hr,Cultural awareness - Cultural heritage of the Western Balkans today and tomorrow,,hr,Intercultural communication,,bs,Design of the product / service and strategy of social media,,bs,Financing and budgeting of events and projects in cultural tourism,,bs,In accordance with the objectives of the project,,bs
  • Kulturna svijest – Kulturno naslijeđe Zapadnog Balkana danas i sutra
  • Interkulturalna komunikacija
  • Dizajniranje vrijednosti proizvoda/usluge i strategija društvenih medija
  • Finansiranje i budžetiranje događaja i projekata u kulturnom turizmu

U skladu sa ciljevima projekta, organized program of lifelong learning focuses on the construction and improvement of competence for quality management of cultural heritage and cultural tourism and is designed to educate employees in the institutions of culture and protection of cultural heritage,,bs,tourism organizations and other interested parties,,bs,The program is free and will take place in the Faculty of Economics of the University "Dzemal Bijedic" in Mostar in the period,,bs,The deadline for applications is,,hr, turističkim organizacijama kao i drugim zainteresovanim licima.

Program je besplatan i odvijat će se u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u periodu od 04. 01. do 18. 01. 2018. godine.

Krajnji rok za prijavu je 03. 01. 2018. godine.

Broj kandidata/polaznika je ograničen.

More information about the project is available at,,hr,and on the website of the Faculty,,hr,culture,,eu web stranici i na web stranici fakulteta http://www.unmo.ba/poziv-za-upis-kandidata–polaznika-programa-cjelozivotnog-ucenja-iz-oblasti-kulturnog-turizma.aspx

Za sva dodatna pitanja u vezi sa programom možete se obratiti Ekonomskom fakultetu Univerzitata „Džemal Bijedić“ u Mostaru na broj 036 / 514 -910.

Source: hocu.ba, unmo.ba

Objavljeno u News

Tagged , , ,