13. 02. 2019.

Uskladiti visoko obrazovanje sa potrebama tržišta rada u RS-u

Autor

Jedan od strateških prioriteta novog Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Republici Srpskoj (RS) je usklađivanje sektora visokog obrazovanja sa potrebama tržišta rada, te razvoj inovacija, istraživanje i kreiranje okvira za razvoj digitalne ekonomije – rekao je resorni ministar Srđan Rajčević.

Na konsulatacijama sa predstavnicima Unije studenata i Omladinskog savjeta RS razgovarao je o Prijedlogu entitetskog budžeta za 2019. godinu i Programu ekonomskih reformi za period do 2021.

Bilo je riječi i o stipendijama, rangiranju visokoškolskih ustanova, ciljevima i principima visokog obrazovanja, te o ostalim problemima sa kojima se susreću studenti na fakultetima i studentskim domovima, saopšteno je iz Ministarastva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Pomoćnica ministra za visoko obrazovanje Radmila Pejić istakla je da je Vladi RS-a jedan od najvažnijih prioriteta visoko obrazovanje.

-U posljednjih 10 godina vlada je uložila više od 105 miliona maraka u izgradnju i opremanje fakulteta i domova, te u sanaciju postojećih, a obezbjeđeno je šest miliona maraka za izgradnju Studentskog doma u Lukavici. Posebnu pažnju ministarstvo će i dalje posvećivati stipendiranju studenata koji studiraju u RS, u inostranstvu, podržavaćemo studente deficitarnih zanimanja, međunarodnu razmjenu studenata te studentske projekte – dodala je Pejić.

Objavljeno u Novosti