16. 06. 2015.

Zlatan Begić

predsjednik-sindikata-visokog-obrazovanja-tk Autor

Diplomirani pravnik. Drži nastavu iz oblasti ustavnog prava na Univerzitetu u Tuzli. Takođe, professor je na predmetima “Istorija prava” i “Država i politički sistem”. Stručnjak je iz oblasti državnog i međunarodnog javnog prava. Područje od posebnog interesa mu je izborni sistem.

Objavljeno u ČLANOVI, Lista članova